Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

02.09.2019 godz. 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

18.09.2019 godz. 16.00 - Ślubowanie klas pierwszych.
18.09.2019 godz. 16.15 - Spotkania z Rodzicami klasy I i II
18.09.2019 godz. 17.15 - Spotkania z Rodzicami klasy III i IV

25.09.2019 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej

16.10.2019 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

06.11.2019 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

13.11.2019 godz.17.00 - Spotkania z Rodzicami klasy III i IV
13.11.2019 godz.18.00 - Spotkania z Rodzicami klasy I i II

04.12.2019 godz. 17.00-18.00 - Dzień Otwarty

18.12.2019 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna

23.12-01.01.2020 - Zimowa przerwa świąteczna

09.01.,10.01.2020 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
04-15.02. - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna

14.01.2020 godz. 17.00 - Spotkania z Rodzicami - klasy I i II
15.01.2020 godz. 17.00 - Spotkania z Rodzicami - klasy III i IV

10.02.-21.02.2019 - Ferie zimowe

04.03.2020 godz. 17.00-18.00 - Dzień Otwarty

18-20.03.2020 - Rekolekcje wielkopostne, spotkania Rady Pedagogicznej, szkolenie

27.03.2020 - Festiwal Zupy

01.04.2020 godz.17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

09.04.-14.04.2020 - Przerwa świąteczna

15.04.2020 godz. 17.00 - Spotkania z Rodzicami

20.04.2020 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas IV

24.04.2020 godz. 12.00 - Uroczyste zakończenie nauki dla klas IV

04.05, 05.05, 06.05.2020 - Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

20.05.2020 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

03.06.2020 godz. 17.00 - Dzień Otwarty, spotkania z Rodzicami

19.06.2020 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

22,23.06.2019 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

26.06.2020 godz. 9.00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06-09.07.2020 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum: 02.01.2020, 03.01.2020, 09.01.2020, 10.01.2020, 04- 06.05.2020, 12.06.2020, 23.06.2020

Branżowa szkoła I stopnia:  02.01.2020, 03.01.2020, 09.01.2020, 10.01.2020, 06.05.2020, 12.06.2020

Back to top